velkomen til

vågå regnskap sa

Vi tilbyr


de fleste aktuelle tjenester innen regnskap, avlønning og fakturering, tilpassa ønske og behov til hver enkelt bedrift/ oppdragsgiver:

Av vanlige regnskapstjenester kan nevnes:

Bokføring

Avstemminger

Mva-oppgjør

Årsoppgjør

Ligningoppgaver

Skatteberegning/skatteplanlegging

Aktuelle tjenester innenn lønn kan være:

Lønnsutbetalinger

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Andre trekk

Lønns- og trekkoppgaver

Vi fakturerer for mange bedrifter. Også denne tjenesten kan tilpasses behovet, feks.

Integrering med regnskap

Elektronisk innhenting av innbetalinger fra bank.

Purringer


KOm ein tur innom eller ring 61 23 95 10


Human #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus iusto praesentium dolore

Human #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus iusto praesentium dolore

Human #3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus iusto praesentium dolore